Rominformasjon

rom.uib.no→Bygg-oversikt
Byggnr.Navn
315 Allégaten 66
310 Allégaten 70 (Geofysen)
401 Alrek helseklynge
353 Biologen Blokk A
354 Biologen Blokk B
206 Bjørn Christiansens hus (Christies gate 12)
309 Bjørn Trumpys hus (Fysikkbygget)
204 Christies gate 13 (Vektergården)
207 Christies gate 15
208 Christies gate 17
125 Dokkeveien 2b
123 Dragefjellet skole
ELDO Eldoradogården
270 Fosswinckels gate 14
203 Griegakademiet
135 HF-bygget
406 HUS - Armauer Hansens hus
589 HUS - Augebygget
408 HUS - BB-bygget
596 HUS - Gamle hovudbygg
578 HUS - Glasblokkene
581 HUS - Hudbygget
597 HUS - Kvinneklinikken KK
595 HUS - Sentralblokka
584 Haraldsplass - Appendix
585 Haraldsplass - SMU
351 Høyteknologisenteret
282 John Lunds plass 3
120 Jusbygg II
124 Jusbygget
564 KMD-bygget
215 Lauritz Meltzers hus (SV-bygget)
MB Magnus Barfot
577 Media City Bergen
151 Muséplass 3 (Sørfløyen)
411 Odontologibygget
403 Overlege Danielssens hus
308 Realfagbygget
283 Rosenbergsgaten 39 (Ørjar Øyens hus)
SPACEVASK Spaces Vaskerelven
405 Studenthuset Haukeland
243 Studentsenteret
134 Sydneshaugen skole
137 Sydnesplassen 12-13
357 Thormøhlens gate 51 (VilVite)
213 Ulrike Pihls hus
141 Øisteins gate 3