Rominformasjon

rom.uib.no → Bygg-oversikt → Høyteknologisenteret

Høyteknologisenteret

RomkodeNavnTypeLedigPl.
102N1 BIOINF lesesal Lesesal 19 19
105O1 Aktivt rom 3 - Marineholmen Seminarrom 24
106O1 Aktivt rom 2 - Marineholmen Seminarrom 36
106O1_105O1 Aktivt rom 2+3 - Marineholmen Seminarrom 60
120A1 NINA-arealet (120A1) Lesesal 4 4
120A2 NINA-arealet (120A2) Lesesal 2 2
120A3 NINA-arealet (120A3) Lesesal 2 2
120A4 NINA-arealet (120A4) Lesesal 2 2
121A3 NINA-arealet (121A3) Lesesal 4 4
205M3 Grupperom 205M3 Seminarrom 5
208M1 Grupperom 208M1 Seminarrom 7
208N2 Lille auditorium Auditorium 39
209M1 Grupperom 209M1 Seminarrom 6
209M3 Stort auditorium Auditorium 71
209N1 Grupperom 209N1 Seminarrom 10
314G2 Lesesal 314G2 Lesesal 8
315G1 Lesesal 315G1 Lesesal 9
316G1 Lesesal 316G1 Lesesal 10
317G2 Lesesal 317G2 Lesesal 8
325C1 Laboratorium Laboratorium 9
437A1 Kurssal 437A1 Laboratorium 12
439C1 Kursrom 439C1 Seminarrom 16
441A1 Lesesal 441A1 Lesesal 34
520B1 Seminarrom 520B1 Seminarrom 15
807P2 Eksamensrom 18 (pc-sal) Eksamenslokale 0
808M1 Eksamensrom 1 (enerom) Eksamenslokale 0
808M2 Eksamensrom 2 (enerom) Eksamenslokale 0
808M3 Eksamensrom 3 (enerom) Eksamenslokale 0
809M1 Eksamensrom 4 (enerom) Eksamenslokale 0
809M2 Eksamensrom 5 (enerom) Eksamenslokale 0
809M3 Eksamensrom 6 (enerom) Eksamenslokale 0
809M4 Eksamensrom 7 (enerom) Eksamenslokale 0
809O1 Eksamensrom 17 (enerom) Eksamenslokale 0
809O2 Eksamensrom 16 (enerom) Eksamenslokale 0
809O3 Eksamensrom 15 (enerom) Eksamenslokale 0
810M1 Eksamensrom 8 (enerom) Eksamenslokale 0
810M2 Eksamensrom 9 (enerom) Eksamenslokale 0
810N1 Eksamensrom 10 (enerom) Eksamenslokale 0
810N2 Eksamensrom 11 (enerom) Eksamenslokale 0
810O1 Eksamensrom 14 (enerom) Eksamenslokale 0
810O2 Eksamensrom 13 (enerom) Eksamenslokale 0