Rominformasjon

rom.uib.no → Bygg-oversikt → Jusbygget → Romtype:Kollokvierom

Jusbygget (Kollokvierom)

RomkodeNavnTypeLedigPl.
405 Kollokvierom 1 Kollokvierom 8
406 Kollokvierom 2 Kollokvierom 8
407 Kollokvierom 3 Kollokvierom 8
409 Kollokvierom 4 Kollokvierom 8
410 Kollokvierom 5 Kollokvierom 8
Bilde av bygget Bilde av bygget