Ukesoversikten flyttet: https://tp.uio.no/uib/timeplan/ - Dette er et arkiv
   Multi    
Utilisation: 0%   Free: 84.0h   Tot: 84.0h
Rom RFB:G3069 - MARKER LEDIGE - Uke 47
Mandag 18.11.2019Tirsdag 19.11.2019Onsdag 20.11.2019Torsdag 21.11.2019Fredag 22.11.2019Lørdag 23.11.2019Søndag 24.11.2019
08:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
09:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
10:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
11:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
12:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
13:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
14:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
15:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
16:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
17:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
18:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
19:00  LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG   LEDIG 
87