Rominformasjon

rom.uib.no → Bygg-oversikt → HF-bygget

HF-bygget

RomkodeNavnTypePl.
123 Datalab 123 Linux-rom 11
127 Lydlab 127 Språklab 10
216 Seminarrom 216 Seminarrom 10
217 Seminarrom 217 Seminarrom 10
264 IKT-seminarrom 264 PC-rom 12
265 IKT-seminarrom 265 PC-rom 12
301 Seminarrom 301 Seminarrom 13
326 Seminarrom 326 Seminarrom 7
371 Seminarrom 371 Seminarrom 10
373 Klassisk referansebibliotek Seminarrom 6
400 Seminarrom 400 Seminarrom 20
435 Seminarrom 435 Seminarrom 13