Rominformasjon

rom.uib.no → Bygg-oversikt → HF-bygget

HF-bygget

RomkodeNavnTypePl.
123 Datalab 123 Linux-rom 12
127 Lydlab 127 Språklab 20
216 Seminarrom 216 Seminarrom 20
217 Seminarrom 217 Seminarrom 20
264 IKT-seminarrom 264 PC-rom 11
265 IKT-seminarrom 265 PC-rom 10
301 Seminarrom 301 Seminarrom 25
326 Seminarrom 326 Seminarrom 14
371 Seminarrom 371 Seminarrom 20
373 Klassisk referansebibliotek Seminarrom 12
400 Seminarrom 400 Seminarrom 40
435 Seminarrom 435 Seminarrom 26